“hvo ene lader herren raade”

 

– salmen er hentet fra :

– den var en særlig kjær salme for Edvard Tobias Omdahl.

Skriv inn søkeord..