“hvordan takke vi vor herre, for han gav sin søn herned”

 

– Guldbrand Væraas sang denne. Se Heggtveit s.176.

Skriv inn søkeord..