“i herrens udvalgte, som hellighed øve”

 

– Christian Andreas Bernsteins Salme : “I Herrens Udvalgte, som Hellighed øve”;

.- ett av versene lyder saaledes :

Ak, lader os alle hverandre erindre, At ingen sig lader fra Kronen forhindre !

Naar Verden og Satan vil bruge sin Magt, Saa staar vi forenede alle paa Vagt;

Vor Fader, han hører de samlede Sukke, Mod einge Hjerter tør Satan ei pukke,

Hvo vil de forenede Aander udslukke ?

Skriv inn søkeord..