«nærmer kun eder spot, jammer og nød»

 

– salme av Hans Brorson; siden er under skriving.

Skriv inn søkeord..