«o sjæl, som har kjendt og erfaret guds kald»

 

– siden er under skriving.

Skriv inn søkeord..