“skulde jeg min gud ei prise og ham takke hjertelig ?”

 

– salme elsket av fru Torger Siqveland. Yndlingssalmen til Ole Johnsen (Bleken) Rud.

– Salmen forfattet av Paulus Gerhardt.

Skriv inn søkeord..