den nasjonale bevegelse i norge

– ved inngangen til det nittende århundret var det vakt til live en trang til nasjonal frigjøring og en klarere bevissthet om at Norge som nasjon hadde sin egen historie, nåtid og også framtid; dette skjedde på de ulike arenaer som innenfor kultur, økonomi og politikk. I “borgerskolen”s sammenheng ses kristendommens betydning som overordnet og som bestemmende over alle samfunnets sektorer;

– som en introduksjon til et slikt perspektiv, les lærer Sørensens fremstilling av den religiøse og folkelige vekkelse på 1800-tallet fra skriftserien kalt “Tyristikker til Bondens Stue”.

– les videre om disse forhold :

Skriv inn søkeord..