folkelivs-skildringer fra norge på 1800-tallet

– ble etterhvert et eget interessefelt, noe som man i våre dager ville kalt “forskningsfelt”; stadig flere nordmenn engasjerte seg i en mer systematisk innsamling og ivaretagelse av minner og beretninger fra tidligere generasjoner. I dette fant flere også understøttelse fra det offentlige, sentralt som også lokalt; stridighetene rundt fjerning av det vi i dag vil kalle kulturelle skatter, slik som middelalder-stavkirker og gjerne enda eldre, slik som eksempelvis vandaliseringen av den gamle Olavskirken i Bamble, viser oss at bildet var broket når det kom til enigheten om bevaringen av det eldgamle norske;

– men skildringer av gammelt folkeliv og tradisjoner vant stadig sterkere gehør blant folk flest; her følger noe av dette :

Skriv inn søkeord..