folkekarakter og fedrelandskjærlighet

– er viktige bestanddeler ved betraktning av det norske samfunn – ikke minst ved løsrivelsen fra det århundrelange hopehav med Danmark, men også gjennom den kamp som foregikk gjennom hele det nittende århundret for en helt ut selvstendig norsk nasjon i 1905;

– i den tid som nå gjennomleves i første halvdel av det 21. århundret er det vanskelig å forestille seg at Norge skulle være underlagt en større overhøyhet, slik som situasjonen var helt frem til opphøret av en felles monark med Sverige i 1905. Derfor er det viktig å bringe fram i erindringen de temaer knyttet til Norges hele og fulle uavhengighet som i stadig større grad opptok sinn og tenkning blant “lek og lærd” utover det nittende århundret.

Temaer knyttet til folkekarakter og fedrelandskjærlighet er behandlet og fokusert på i en lang rekke kilder og vi bringer fram i lyset utsnitt fra slike;

– les derfor her videre om :

Skriv inn søkeord..