“forsøg med nogle velmeente patriotiske yttringer for fædrenelandets vel” : av hans mathiesen

–  “For Beskedenheds Skyld af en Anonym”. Christiania 1836. Paa Forfatterens Forlag. Trykt hos H.L. Risum; dette er blitt senere kjent ført i pennen av handelsmannen Hans Mathiesen; siden er under skriving;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det Meste af nærværende lille Brudstykke var allerede i December maned 1832 indsendt til Statsborgerens Redaction; men langt om længe blev derfra svaret : At det ikke kunde honoreres (inntaes/red.).

Den Fornuftige tør have gunstigt Overbærelse med Feiler og den kyndigere turde maatte rette, forbedre eller ogsaa udvikle det til nogen Nytte.

Forfatteren.

______________________________

 

 

 

 

Skriv inn søkeord..