m.b. landstad om neslands kirke

 

 

– i boken : “Sange og Digte af forskjellig Slags, mest fra gamle Dage”. Christiania 1879.

 

fra s. 181 –

Skriv inn søkeord..