vang stavkirke i valdres

– Vang stavkirke : flyttet til Schlesien i 1841, på initiativ av maleren I.C. Dahl, for å forhindre at stavkirken for alltid gikk tapt, slik skjebnen ble for mange norske stavkirker. Les mer om denne historiske hendelse her :

I.C. Dahl hadde flere år tidligere reist omkring i Norge og besett mange av den tids stavkirker eller kulturskatter, som Dahl allerede den gang betegnet dem som. Her er prospekt over Vang Stavkirke, tegnet av maleren Frantz Wilhelm Schiertz, medarbeider ved G. C.C.W. Prahls litografiske verksted i Marken i Bergen (og senere Fritjof Nansens tegnelærer, den tid Nansen oppholdt seg i Bergen). På en reise laget Schiertz denne akvarellen, som deretter ble litografert på verstedet av dansken Lund.

– og her er stavkirken slik den finnes i vår tid – i det tidligere Schlesien, beliggende i dagens Polen.

vang1

Skriv inn søkeord..