kulturelle “talspersoner” i norge

– mennesker som stilte seg i spissen for bevaring av kulturminner av ulike slag og ulik karakter, fortjener å trekkes frem i en sammenheng som denne;

– les derfor her om :

Skriv inn søkeord..