p.a. munch : “menn i historia” av h. koht

 

Siden er under skriving.

Forlagt av H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard).Oslo 1963.

I forordet til boken skriver H. Koht at det ligger et tidsspenn av tusen år mellom den eldste og den yngste person i historien han har villet skildre.

Skriv inn søkeord..