haugianismens betydning

– kommer vi ikke utenom ved omtale av ideologiske skiller i vårt samfunn utover 1800-tallet; den haugianske vekkelse er omtalt på ulike måter – hovedsakelig med positive fortegn – da den bidro til myndiggjøring av det norske folk og fremkalte et stort engasjement for hverandres ve og vel;

– les her noe om disse betydningsfulle forhold :

Skriv inn søkeord..