nøds- og kriseårene 1807-1814

– var en viktig demringstid og periode for det norske folk; gjennom “lutrings-prosesser” blir de beste egenskaper foredlet, noe som også kan sies gjeldende for det norske folk gjennom opplevelsene av både krigstilstand og det forhold at naturens lune i flere sesonger viste sitt grimme ansikt og bidro til ytterligere nød for befolkningen;

– les derfor her mer om :

Skriv inn søkeord..