de norske matrosers oppstand i 1771

– er en forlengst glemt “affære” eller “affair” som skjedde i det korte tidsrum Johan Fredrik Struensee var formell makthaver i Kjøbenhavn og dermed Norge, som den svakelige kong Christian VIIs livlege først og dermed yndling og som ganske raskt aspirerte til titel av greve og kabinetminister. I realiteten styrtes fra Kjøbenhavn og Struensee ble gitt sin del av skylden for at denne oppstand skjedde; les derfor mer om denne oppstand/dette opptrinn :

Skriv inn søkeord..