oppstander og grunnleggende stridsspørsmål under unionstiden 1814-1905

 

– forbindelsen med Sverige fra oktober 1814 kan ikke sies å være fri for friksjoner – brytninger mellom to nasjoner forent under en felles monark. Flere især konstitusjonelle stridsspørsmål var – og ble – av en slik karakter at disse tæret på det gode forhold – det interessefellesskap – som det fra begynnelsen av var intensjonen å bygge mellom to broderfolk, på hver sin side av “kjølen”;

– les derfor her om :

Skriv inn søkeord..