ulike syn på overgangen fra det 18. til det 19. århundre

 

– det er verd å merke seg at forståelsen av nasjonen Norges posisjon ved det 19. århundres inngang kunne være ulik fra ulike samfunnsmessige ståsteder; dette forsøker vi her å gi plass til, siden slike forhold – de aktuelle politiske og økonomiske – var av bestemmende betydning for utviklingen av Norge som nasjon.

 

– les derfor her om :

Skriv inn søkeord..