skrifter : norvegia sacra aarbok og skrifter

 

– TIL KUNNSKAP OM DEN NORSKE KIRKE I FORTID OG SAMTID, utgitt efter tiltak av den Norske Kirkes biskoper, redigert av professor dr. OLUF KOLSRUD.

 

SKRIFTER. Bibliotheca Norvegiæ Sacræ. A/S Lunde & Co.s forlag, Bergen.

 

FØRSTE BIND. 1922

B.Carsten Hansteen: Av det norske kristenlivs psykologi. 226 sider. Pris kr. 10.00, innbundet kr. 12.00.

 

ANDRE BIND. 1923 B.

Andreas Seierstad: Kyrkjelegt reformarbeid i Noreg i nittande hundreaaret. Fyrste bandet. (Avhandling for doktorgraden i teologi.) 343 sider. Pris kr. 12.00, innbundet kr. 14.50.

 

TREDJE BIND. 1923 C.

Ludvig Selmer: Oplysningsmenn i den Norske Kirke. Et bi­drag til forstaaelsen av oplysningsbevegelsens utvikling i Norge. (Avhandling for doktorgraden i teologi). 226 sider. Pris kr. 10.00, innbundet kr. 12.00.

 

FJERDE BIND. 1924 B.

Daa Noreg var misjonsmark. Minneskrift um Mostertinget i aar 1024. Av Peter Hognestad, Absalon Taranger, Knut Robberstad, Johan Meyer. Med 16 bilæte. 96 sider. Pris kr. 4.50, innbundet kr. 6.50.

 

FEMTE BIND. 1927 B.

O. Olafsen : Norsk prestegårdsliv. Kulturhistoriske skildringer fra våre prestegårde. Med hundre billeder. 205 sider. Pris kr. 10.00, innbundet kr. 12.00.

 

SJETTE BIND. 1928 B.

Thorstein Gunnarson : Dommedagsventing. Millennismen og dens innslag i norsk kristendom. Med billeder. 296 sider. Pris kr. 10.00, innbundet kr. 12.00.

 

SYVENDE BIND. 1929 B.

Anders Skrondal : Grundtvig og Noreg. Kyrkje og skule 1812 – 1872 (Avhandling for doktorgraden i teologi). 328 sider. Pris kr. 12.00, innbundet kr. 14.50.

 

OTTENDE BIND. 1935 B.

H. Blom Svendsen : Norsk salmesang. Arven fra gammel tid. 301 sider. Pris kr. 10.00, innbundet kr. 12.00.

 

NIENDE BIND. 1933 B.

H. Blom Svendsen : Norsk salmesang. II. Landstad og Hauge. 157 sider.  Pris kr. 10.00, innbundet kr. 12.00.

 

TIENDE BIND.

H. Blom Svendsen : Norsk salmesang. III. Utkommer senere.

 

ELLEVTE BIND. I935 C.

Johannes Gausdal : Contributions to Santal Hymnology. 101 sider. Pris kr. 5.00, innbundet kr. 7.00.

 

TOLVTE BIND. 1935 D.

Livserindringer fra Norge og Amerika, af Provst August Weenaas (1835—1924). 280 sider. Pris kr. 8.00, innbundet kr. 10.00

Skriv inn søkeord..