“dissenter”-samfunnenes fremvekst

– er et svært viktig trekk ved det kirkelige samfunn her hjemme, især fra tidlig på 1850-tallet; slike forhold og hvordan disse ble bedømt og ble forholdt seg til fra den etablerte kirke, er viktig for en riktig forståelse av utviklingen utover hundreåret og inn i det neste sekel.

Her beskrives en del av slike betraktninger;

Skriv inn søkeord..