biskop peder hansen

 

– som svært mange av Norges biskoper i annen halvdel av 1700-tallet og første del av 1800-tallet, var også biskop Peder Hansen i Kristianssands stift av dansk herkomst; i tillegg regnes han som en ihuga “rationalist”, noe som ikke minst er beskrevet av biskop J.N. Skaar i boken : “Den evangelisk-kristelge salmebogs historie i Kristiansands bispedømme”, og som du kan lese litt om her :

 

– les mer om denne aktive opplysningsmann og opplysningsforkjemper her :

Skriv inn søkeord..