rasjonalistisk sinnede prester under 1800-tallet

– ulike 1800-talls forfattere har i ulike kildeskrifter skildret både prestetyper og karakterer, for derigjennom å gi et såvidt allsidig og pålitelig bilde av den tids rasjonalisme; mye av dette stoff – av teologisk farve, art og tankesett – gir også muligheten til å fremskrive dette til strømningene i vår egen tid. Derfor er slike direkte karakteristikker av tosidig betydning.

– les derfor her om :

Skriv inn søkeord..