presten j.h. berg på kongsberg

Den norske teologen og presten/biskopen A. Chr. Bang har i sitt verk om Hans Nielsen Hauge, kalt “Hans Nielsen Hauge og hans samtid”, første gang utgitt 1874, gitt ettertiden flere treffende beskrivelser av fenomenet rasjonalismen. Han beskriver eksempelvis det forhold at byen Kongsberg hadde fått J.H. Berg som ny prest i 1803, en mann av utpreget rasjonalistisk karakter. Bang forteller at det Berg utla som “Jesu religion” best kan illustreres i følgende utdrag:

Skriv inn søkeord..