“broderkretsen”

– var en sammenslutning fra året 1855 av konservative teologer og lekmenn, også kvinner, som ville virke for sann tro og vekkelse innen den lutherske offisielle kirke; den som sto fremst i dannelsen av denne sammenslutning må sies å ha vært Olai Skullerud, som fikk en meget kort tid i dette virket, da han døde bare 30 år gammel i 1859.

Men les mer om “Broderkretsen”, dens arbeid og flere av dens medarbeidere her :

Skriv inn søkeord..