“kirkelig tidende”

 

– forfattet av Olaus Nielsen;

Skriv inn søkeord..