“den kurrende due i klipperiften”

– er en sang-/salmebok utgitt – og sannsynligvis samlet – av Nils Ulnæss; denne særegne forfatter og bok-mann. Les om ham her :

– denne utgaven fra 1876 og utgitt i Risør, er forlagt av J.G. Fryxell og “trykt hos H.J. Jensen”;

– men her er selve sangboken, med den spesielle bok-tittel og vist med dens register :

Skriv inn søkeord..