“kjernen” – utgitt av harkel johnsen myhrebøe

 

– denne salmeboken ble første gang utgitt i 1862.

Forordet dengang lyder :

“Kjernen : en Psalmebog til Guds Ære og hans Menigheds Opbyggelse. Et uforandret Udvalg af christelige Psalmer”. Samlet og udgivet af H.J. Myhrebøe. Porsgrund 1862.

 

– senere ble den utgitt i 3 opplag, senest i 1876, med følgende forord :

Kjernen : en Salmebog til Guds Ære : et Udvalg af de mest aandrige og kristelige Salmer i deres oprindelige Form, nærmest bestemt til Brug ved den huslige Andagt og Opbyggelsesforsamlinger”. Samlet og udgivet af H.J. Myhrebøe. Eget Forlag. Kristiania 1876. 

Myhrebøe har i denne utgaven et selv-skrevet dikt som åpning av salmeboken. Det lyder :

“Gud har skjænket Digtergave Til saa mangen Kristensjæl,

Deres Værk er som en Have, hvor man finder sig saa vel,

Naar man gaar omkring og nyder Frugterne, som voxer der; 

– Kjære Ven, i “Kjernen” byder Jeg dig Havens bedste Bær.

¤

Idet jeg til Herren sukked Efter Aandens rette Smag,

har jeg disse Frugter plukket, – Nu min Bøn er : Ven, modtag

Du dem nu og brug dem under Bøn til samme Herre Krist,

Da opbyggelige Stunder Ved Guds Naade faar du vist.

¤

Mens af Alderdom jeg falmer, Var det mig en Syssel kjær

At faa samle disse Salmer, Som jeg dig nu byder her.

Herren af sin Naade give, At de kjære Salmer maa

Til en Reisenæring blive For vor Herres egne Smaa.

¤

Samt til Vækkelse for alle, Som i Synden sover end,

At de maa tilfode falde For sin Frelsere og Ven.

Med den Bøn jeg “Kjernen” sender Ud iblandt vort kjære Folk,

— Paa sin fordringsløse Vandring Være den en Sandheds Tolk !”

Harkel Johnsen Myhrebøe,

født 1ste Mai 1808.

Skriv inn søkeord..