“for fattig og rik (rig)”

 

Les om :

Skriv inn søkeord..