norsk kirke i emigrantmiljøer

– er et svært viktig og interessant tema, da emigrasjon fra Norge skjøt sterk fart utover det nittende århundret; især er det utvandringen til Nord-Amerika som dominerer,  men vi kjenner godt til at det skjedde utvandring fra de norske kyster især til Sør-Afrika på det afrikanske kontinent, uavhengig av den misjonsaktivitet som styrket seg utover annen halvdel av århundret; og alle de steder der nordmenn fikk mulighet til å slå seg ned, grunnet ulike forhold her hjemme, kom spørsmålet om kirkelig betjening snart til syne;

– les derfor her videre om :

Skriv inn søkeord..