kjente “pietister” i norge

 

– slutningen av det 17. og begynnelsen av det 18. århundre var en betydningsfull periode for pietismen som kirkelig åndsretning – også her i Skandinavia. På grunn av Norges svært nære bånd med Danmark, var det en stor utveksling både av ideer og mennesker innen “tvilling-rikene”, med naturlig nok den største utveksling fra Danmark til Norge. Men også i retning av broderfolket over “kjølen” var det utstrakt kontakt. Noen av personene som står som eksponenter for pietismen som ånds- og tanke-retning vil trekkes frem nedenfor;

– les derfor her videre om :

Skriv inn søkeord..