det umiddelbare forspill til begivenhetene i grunnlovsåret 1814

 

– les her om flere av de faktorer som umiddelbart forut for 1814 var bestemmende for de beslutninger som ble fattet og den vei som ble staket ut.

 

– les om :

Skriv inn søkeord..