haugianere på riksforsamlingen 1814

– kan leses litt om hos ulike forfattere; mange var det ikke som sies å falle under kategorien “Haugianere”, men de få det her er tale om, hadde – og fikk senere – en viktig rolle i formingen av det nye nasjonale Norge.

– les videre her :

Skriv inn søkeord..