fredrik schmidt : presentert i “almindeligt forfatter-lexicon for kongeriget danmark”

 

– forfattet av Thomas Hansen Erslew : ” Almindeligt Forfatter-Lexicon for Kongeriget Danmark med tilhørende Bilande fra 1814 til 1840, eller Fortegnelse over de sammesteds fødte Forfattere og Forfatterinder, som levede ved Begyndelsen af Aaret 1814 … København : Forlagsforeningens forlag, 1843-1853.

 

– fra s. 69 – 71 :

Skriv inn søkeord..