politiske, økonomiske og sosiale forhold under 1800-tallet

 

– Norge som stat og nasjon var i stadig omforming i anden halvdel av det 18. århundret – påvirket av utviklingen i Danmark og Europa for øvrig; de nye ideer som sprang ut av revolusjonene i Nord-Amerika og i Frankrike ble formidlet videre og påvirket også Norge, på “utsiden” av Europa; opplysningstidens idealer om det frie menneske, den frie tanke og et opplyst monarki/styresett nådde også hit til lands og ble bejublet i toneangivende kretser.

Selv om Norge både maktpolitisk og kulturelt gjennom århundrer var sterk bundet til Danmark, var det sterke krefter her hjemme som så muligheten av at Norge kunne og måtte vinne tilbake sin fulle historiske selvstendighet og stå på egne ben.

– under dette avsnitt følger stoff som borget for og innvarslet en endring i de ytre rammevilkår for Norge som nasjon.

– les derfor her om :

Skriv inn søkeord..