avholdspionerer

fra Per Fuglums bok (1972) : Kampen om alkoholen i Norge 1816-1904.

“Alkoholspørsmålet har i de siste 150 åra vært et viktig tema i norsk samfunnsdebatt. I denne boka tar Per Fuglum for seg striden omkring dette problemet fra liberaliseringen av husbrenningen i landdistriktene i 1816 til den nye alkoholloven i 1904. Arbeidet tar sikte på kartlegge og å drøfte bakgrunnen for de forskjellige holdninger til alkoholbruk og alkohol-restriksjoner som gjorde seg gjeldende i dette tidsrommet. Forfatteren redegjør også for de konkrete virkemidler som ble tatt i bruk på denne sektor av sosialpolitikken. Sentralt i framstillingen står de organisasjonsmessige og politiske sider ved kampen om alkoholdrikkene.

Per Fuglum, f. 1924, ble cand.philol. i 1951 og dr. philos. i 1958 på avhandlingen “Ole Richter. Ungdom og stortingsvirke”.  Det andre bindet av denne biografien, “Ole Richter. Statsministeren” kom ut i 1964.

Skriv inn søkeord..