“porsgrunds forening mod brændevins-drik” : dannet 15. desember 1845

– var en lokal avdeling av “Den norske Forening..”.  Heller ikke Porsgrund var forskånet fra de etterhvert store problemer økt brennevins-brenning og omsetning førte med seg.

Nå ble det riktignok foretatt sterke innskrenkninger i denne tilgangen ved lov-endring nettopp i året 1845, noe som bøtet noe på problemene ved drikkfeldighet.

Foreningen ble dannet med sogneprest O.H. Schjøtt som formann og ytterligere 8 medlemmer. Tilslutningen var sterk de første årene. Av ulike årsaker ble foreningen nedlagt allerede i 1856.

Skriv inn søkeord..