kong carl II

 

– var Norges konge fra 1814 – 1818. I Sverige regjerte han under navnet Carl XIII. Han var bror av kong Gustav III, som døde ved en skyte-ulykke i Stockholm i 1792. Denne ble etterfulgt av sin sønn, Gustav IV Adolf, men siden denne var kun 14 år gammel, var hans onkel regent i årene 1792 – 1796. Da Gustav IV Adolf ble avsatt i 1809, overtok onkelen igjen tronen, denne gang som kong Carl XIII.

– kong Carl II ble etterfulgt av kong Carl III Johan, i Sverige under navnet Carl XIV Johan, opprinnelig Jean Baptiste Bernadotte, som regjerte fra 5. februar 1818 til 8. mars 1844.

Skriv inn søkeord..