kong carl IV

 

– var norsk-svensk konge fra 1859 til 1872. I Sverige regjerte han under navnet Carl XV. Kong Carl døde 18. september 1872 og ble etterfulgt av sin bror Oscar II. Han var eldste sønn av Oscar I og hustru dronning Josefine. Carl IV ble født 3. mai 1826.

– som kongens eldste sønn – og dermed også kronprins og tronarving –  ble han i mai 1856 av sin far utpekt til visekonge av Norge; i perioder hadde både hans far (Oscar I) og farfar ( ) holdt denne tittel. Han skulle dermed avløse stattholder Løvenskiold. Stattholder-embetet var svært upopulært blant nordmennene og den politiske striden rundt dette, er kjent nettopp som “stattholder-striden”.

 

– les her videre om :

Skriv inn søkeord..