kong oscar II

 

– norsk-svensk konge fra 1872 frem til oppløsningen av unionen i 1905. Han overtok etter sin bror kong Carl XV.

– salmer og sanger skrevet av kong Oscar II :

Skriv inn søkeord..