personer med en nøkkelrolle for forståelsen av norges posisjon ved inngangen til det 19. århundre

 

– ved overgangen til det 19. århundre var det flere personer i og utenfor Norges grenser med stor betydning for vår videre skjebne; les om enkelte av dem her :

Skriv inn søkeord..