nasjonsløse og omvandrende folk i 1800-tallets norge

– er et spennende og viktig område å få litt innblikk i; stadig flere nordmenn engasjerte seg i saker knyttet til de omvandrendes livsvilkår når de framviste andre måter å leve og tenke på, enn hva den norske befolkning anså som vanlig og også akseptabelt.

Det er en uomtvistelige kjengjerning at Norge i århundrer hadde framvist en mer eller mindre homogen kultur, preget ikke minst av kirkens og Kristendommens innflytelse på folkets tenke- og væremåte;

– og her kan du bli presentert for enkelte uttrykk i disse forholds anledning :

– les også om folkelivsgranskeren Eilert Sundts arbeid for å belyse denne siden av det norske samfunn :

Skriv inn søkeord..