leserbrev fra karen sundt i langesunds blad 15. juni 1918

– inneholder den svært fine salmen eller sangen “Jeg er en Herrens pillegrim ilive”, som presten Gustav A. Lammers hadde med i sin lille sangbok, samlet og utgitt av ham selv. Som Karen Sundt her skriver, ble den ofte sunget i Langesund i årene omkring 1860, blant de kristne venner der. Og pastor Lammers hadde mange venner i Langesund- og Bamble-traktene, der han også hadde vært sogneprest noen år tidligere.

 

Skriv inn søkeord..