fridrich petersen

 

– hentet fra boken om portrætter o.a. i Drammen;

231—232. Petersen, Fridrich, f. 10/3 1760 paa gaarden Store Kasterud i Faaberg, d. paa Strømsø 22/8 1825. Maler.

Da han havde lyst til og anlæg for malerkunsten, sendte hans forældre ham til kunstakademiet i Kjøbenhavn, hvor Juel tog sig af ham.

Denne raadede ham til at reise udenlands, men af »kjærlighed til sit fødeland” reiste han hjem og nedsatte sig i første halvdel af 1790-aarene i Tønsberg, men flyttede ca. 1814 til Strømsø, hvor han i 1821 tog borgerskab som malermester.

I sine reise-iagttagelser (en reise fra Trondhjem til Kra.; Kbh. 1808) omtaler konrektor Sevel Bloch (pag. 29) en samling familieportrætter, som han saa hos sogneprest Bernt Ancher i Ringebu. “Nogle af dem, som vare særdeles fine, vare af en bondesøn Petersen heraf dalen”.

Hans videre beretning om Petersens ophold ved kunstakademiet er kilden for Weinwich og Weilbachs oplysninger i deres kunstnerlexika : kun er det en feiltagelse, naar B. siger, at han nedsatte sig i Skien (istf. i Tønsberg).

Blandt større arbeider af ham nævnes en altertavle (skal bero paa kunstakademiet i Kbhavn), madonna med jesusbarnet (tilh. grosserer Anton Bjørnstad, Stockholm), den bodfærdige Magdalena (tilh. fru Olga Daae, f. Hagemann, Chicago) og kristusbillede (tilh. handelsreisende Bernh. Fischer Kra.). Altertavlen i Sandeherred kirke (kvinderne ved korset), opsat 1807, er signeret : Mahlt af Frid. Petersen fra Tønsberg.

Skriv inn søkeord..