hans leganger reusch

– levde fra 1800 – 1854. Han var maler og skolestyrer, født på Tysnes og studerte i København, senere i Dresden og i Hamburg. I Dresden var han elev av J.C. Dahl.

Landskapene er som oftest små og klart preget av læremesteren (I.C. Dahl).

Reusch ble lærer i Bergen, men fortsatte å male, bl.a. dekorerte han veggene på Det Andersonske Handelsinstitutt, og ble med andre ord en forløper for foreningen Kunst i Skolen.

I Bergen var han også ansatt en periode i Kaptein Prahls Lithografiske Officin, samtidig med Hans Christian Knudsen.

 

 

 

 

 

– les annet om H.L. Reusch her :

 

Skriv inn søkeord..