fredrikke nielsen

 

– siden under skriving.

– “den skjønne Fredrikke” – beskrevet av og forsket på av Willy Heggøy – er en rik beskrivelse av en person som først markerte seg som en av det fremvoksende norske nasjonale galleri av skuespillere og som rett etter markeringen av hennes 25 år som skuespiller – i Bergen og i Trondhjem – skiftet over til en helt annen scene. Hun ble en kjent kvinnelig evangelist – i Skandinavia – i USA. Willy Heggøys manuskript til en bok basert på det som har blitt funnet av materiale etter henne, er gjort tilgjengelig. Det kan etterhvert leses her på Borgerskolen.

Skriv inn søkeord..