sverre bagge skriver

 niche_checklist1

niche_checklistsverre bagge

“begge de to store politiske revolusjonene, den amerikanske og den franske, hentet inspirasjon fra oldtiden, særlig den romerske republikk…Vendepunktet i oppfatningen a middelalderen kom med reaksjonen mot disse revolusjonene og deres ide om universelle verdier og nedbrytning av det gamle samfunn…Ettersom de fleste europeiske stater hadde sin opprinnelse i middelalderen, ble det også her mam søkte opprinnelsen til nasjonal kultur og politiske tradisjoner..”  Kommentar: Slik også i Norge, der en av vårt land’s første faghistorikere P.A. Munch beskrev norsk middelalderhistorie nettopp ut fra et slikt perspektiv – en oppvurdering ikke minst av sagatiden. Så beskriver Bagge hvordan også denne postivistiske holdning til middelalderen senere er vendt tilbake til en dystrere beskrivelse som forklaring på de mørke sider ved den nyere tid.

Skriv inn søkeord..