“den norske folkeskole”

 

– var et norsk tidsskrift utgitt i annen halvdel av 1800-tallet. Skolemannen Olaf Røst var medforfatter. Også skolemennene K. Knudsen, Ole Vig og dansken Peter Rasmussen Andresen var med i redaksjonen av dette blad.

– siden er under skriving.

Skriv inn søkeord..