“nye plogar i gamal jord” : forfattet av jacob straume

 

– i boken : «Kristenliv i Hardanger, Sunnhordland og Karmsund. Eit sogeskrift». Haugesund,Sunnhordland og Hardanger Krins av Norsk Luthersk Misjonssamband. Bergen 1960.

 

– fra s. 21 :

Då konveltikkelplakaten blei avlyst i 1842, kom eit nytt tidsskifte. Vene-samfunnet heldt fram med lekmannsarbeidet, som sette frukt i nye organisasjonar. Dei nye organisasjonane fekk til oppgåve å drive misjon på ymse felter, heime i Norge og ute i hedningeland. Dei fleste kristelege organisasjonane blei skipa i tida 1842—1900. I denne tida fann dei si form og sin arbeidsmåte.

Skriv inn søkeord..