“flagsagens historie” – saken om det norske flagg : af h.i. næss

– 2den gjennemseede Udgave. Kristiania. Dagbladets Bogtrykkeri. 1896.

– Innledningen i dette 16 siders skrifter fra 1896 sier : “Flaget er Tegn paa Folkets Selvstændighed og Uafhængighed. Dets Farver er det Mærke, der samler alle Landets Borgere under sig og skiller det Folk, som eier det, fra alle andre Folk. Har du færdes længe i fremmede Lande, og du saa en Dag derude faar se dit Lands Flag, da er det, som du ser et Stykke af Landet selv.

I Ufredens Dage føres det i Spidsen for dem, som skal værge Landet, og at værne om Flaget, det er som at værne om selve Folkets Frihed. Derfor skal Flaget holdes høit og helligt; thi Folkets dyrebareste Minder er knyttet til det“.

Med disse vakre og sande Ord, som er taget af Oskar Kristiansens “Nordens Historie”, indleder vi Flagsagens Historie. Les annet om saken om det rene norske flag – handelsflagg m.m. her :

 

Skriv inn søkeord..